Edició Presencial

21, 22, 23 de gener al Pavelló de l'oli

Edició Virtual 2022


a partir del dia 20 de gener

Dies
Hores
Minuts