OLIS PREMIATS
59ena edició

GRANS PRODUCTORS

 Premi Verge Extra Fruitat Verd Amarg · Oli Castelló
Premi Verge Extra Fruitat Verd Dolç · Camp de Bellaguarda
 Premi Fruitat Madur · Mas Montseny

PETITS PRODUCTORS

Premi Verge Extra Fruitat Verd Amarg · Hostal Restaurant Benet
 Premi Verge Extra Fruitat Verd Dolç · Hostal Restaurant Benet
Premi Fruitat Madur · Hostal Restaurant Benet